Search form

Éxodo 10:14

14Taj une, laj soquesic sjunlej ti lume. Mi ja'uc oy bu jech c'ot ta pasel ta vo'ne. Mi ja'uc oy bu ta to xc'ot ta pasel ti ta xtal epal c'ulub jech c'u cha'al ti c'ac'al tana li'e.