Search form

Éxodo 11:5

5Ti jujuchop jnaclej egipcioetique, ta xcham scotol ti sbanquilal nich'onique. Ta xcham ec ti sbanquilal nich'on ti faraón ti buch'u oy sc'oplal ta xchoti ta ajvalilale. Ma'uc no'ox taje, ta xcham xtoc ti sbanquilal ol ti me' mosovil ants ti ta x'abtej ta molinoe. Ja' jech xtoc ta xcham scotol ti sba yalabtac ti chon bolometique.