Search form

Éxodo 11:6

6Ta sjunlej Egipto, ta xlic avanicuc ta oq'uel, yu'un mu xnel mu x'ech' ta xa'iic ti svocolique. Mu ja'uc oy bu c'otem ta pasel ta vo'ne. Mi ja'uc ta to xc'ot ta pasel.”