Search form

Éxodo 12:41

41C'alal ts'aqui sc'ac'alil ti chanib ciento xchi'uc lajuneb xcha'vinic (430) jabile, xvoletic no'ox loq'uel ta j'ech'el ta Egipto ti yu'untac ti Diose.