Search form

Éxodo 12:46

46Sc'an ti ta jbej no'ox na ti bu ta xich' ti'ele. Mi ja'uc jutebuc sbec'tal ti milbil chon bolom ta xich' ich'el loq'uele. Ti bu ta xich' ti'ele, mu xu' ta xich' c'asbel ti sbaquile.