Search form

Éxodo 12:9

9Mu me ja'uc jutebuc xati'ic ta stseil, mi ja'uc ta lacanbil. Scotol ti c'usi oy yu'un ti chon bolome, ta xich' voel ta c'oc' jech c'u cha'al ti sjole, ti yacantaque, ti sbeeltac xch'ute.