Search form

Éxodo 14:24

24C'alal ta xa sacub talele, ti Diose, ta voletel toc to ti joybijem ta c'oq'ue, yiloj talel ti c'usi ta spasic ti egipcio soldadoetique. Ja' yu'un un, toj xi'bal sba ti c'usi lic spasbe ta stojolique.