Search form

Éxodo 15:16

16Tey xa c'alaluc un, Cajval,

ac'o xi'icuc, u'ninaticuc yu'un ti xi'el ta j'ech'ele.

Ta sventa ti smuc'ul stsatsal ti avoc ac'obe, altsanbilicuc ti jeche' lamalic jech c'u cha'al ti tonetique,

ja' to ti mi jelavic batel ti avalab anich'nab ti ja' jun jteclum ti laj abis ta avu'une.