Search form

Éxodo 15:21

21ti c'alal ja' o xi ta xnitatic ta q'uejimole:

“Q'uejinanic yu'un ti Diose,

yu'un ch'ayal c'ot o'ntonal ti c'u s'elan pojvan

ti c'alal laj smut'i ta nab ti ca'etique xchi'uc ti yajvale.”