Search form

Éxodo 15:9

9Ti jcontrainvaneje xi laj snope:

‘Xbat jnuts ja' to ti c'uxi ta jlubtsan ya'iic ta bee.

Ta jpuc ta ch'aquel ti c'usi ta jta ta pojele, ja' to ti c'uxi xlaet ta xca'ie.

Ta jloq'ues ti espadae, ta coc ta jc'ob ta jtsutsesic ya'iic ta j'ech'el.’