Search form

Éxodo 16:10

10C'alal yacal ta xc'opoj ti Aarón ta stojol ti israeletique, scotolic laj sq'uelic batel ta stuq'uil sbajtical banomil. Ja' o vinaj talel ta toc yutsilal slequilal ti Diose.