Search form

Éxodo 17:12

12Ta scoj ti jech taj une, yu'un lub xa ta j'ech'el sc'obtac ti Moisés ta xa'ie, jech o xal laj sa'ic talel jbej ton, tal sbejanbeic yo' jech ta xchotlebin yu'unic. Va'i un, ti Aarone xchi'uc ti Hure, jujun sc'ob laj yicbeic va'ajtic ta jujujot xocon. Ti jech laj spasic taje, ja' to jech cuch yu'un ti xlich'oj o sc'ob ti Moisese, ja' to c'alal xch'ay batel ti c'ac'ale.