Search form

Éxodo 17:6

6Tey ta jcaj-malaot ta vits Horeb ta sba jun muc' ta ton. C'alal ta xamaj ti muc' ta tone, ta xloc' talel vo' yo' jech ta xuch'ic ti jteclume.

Va'i un, ti Moisese jech laj spas ta sba ta sat ti moletic yu'un ti Israele.