Search form

Éxodo 2:3

3Ja' no'ox un, sta yorail ti mu xa stac' naq'uele. Jech o xal un, laj sa' jun moch meltsanbil ta jchop o ta puj. Laj spac' ta chab ta xuch' ti scayalultac ti moche yo' jech mu x'och ti vo'e. Ts'acal to un, laj stic' ochel ta yut moch ti nene' quereme. Bat yac' ta yut pujtic ta sti'il ti uc'um Niloe.