Search form

Éxodo 2:5

5Lec xa ox jmuc' ta jal un, ja' o bat atinuc ta uc'um yantsil nich'on ti faraone. C'alal ta xanavic ta sti'il uc'um ti sme' mosovtaque, c'ot ta satic jun moch tiq'uil ta yut pujtique. Ja' yu'un un, laj yalbe mantal jun sme' mosov ti ac'o sloq'ues talele.