Search form

Éxodo 21:4

4Mi ja' ac'bat yajnil yu'un ti yajvale, mi laj yil jun squereme, mi jun stseb ti antse, va'i un, ti antse xchi'uc ti yalabe, ta xcom ta yoc ta sc'ob ti yajvale. Stuc smeyoj loq'uel yoc sc'ob ta xbat ti mosovile.