Search form

Éxodo 22:5

5“Mi oy buch'u ta scolta ve'uc ti chon bolometic ta jsep osile, mi ja' ta ts'unubal uvaetic, va'i un, mi ta xjelav batel ve'uc ta yan osil ti chon bolometique, tsots sc'oplal ta stojbe sloben ta sventa ti c'usi lec ta xloc' ta yosil stuque, mi ja' ti sts'unubal uva stuque.