Search form

Éxodo 22:6

6“Mi oy buch'u ta stsan c'oc' ti ta xcol batel yu'un ta ch'ixtique, ti ta xc'ac' yu'un ti trigo ti tsobbil xae, mi ja' ti yorail xa ta xich' tuch'ele, ti laj scotole, mi ch'abal xa com ti sts'unubal yu'une, ti buch'u jech laj spas taje, tsots sc'oplal ta stoj scotol ti c'u yepal laj spas yabtel ti c'oq'ue.