Search form

Éxodo 22:7

7“Mi oy buch'u ta spat yo'nton ta stojol xchi'il ti ja' xu' ta xbat yac'be sventain ti staq'uine, mi ja' ti c'usitic oy yu'un ti toyol stojole, ja' no'ox un, mi oy c'uxi elc'anbat loq'uel ta sna ti buch'u sbainoje, jech ti j'eleq'ue, tsots sc'oplal x'ech' to o'lol ta stoj mi laj yich' taele.