Search form

Éxodo 22:8

8Yan ti mi mu'yuc xvinaj ti j'eleq'ue, va'i unbi, ti yajval nae, ic'bil ta xbat ta stojol Dios yo' jech ta xich' q'uelel mi ma'uc laj stsac stuc ti c'usi ac'bil yu'un ti yane.