Search form

Éxodo 22:9

9“Mi oy buch'u ta sbis ta yu'un mi vacax, mi burro, mi chij, mi c'u'il, c'usiuc no'ox yan ti ch'ayeme, va'i un, mi oy buch'u ta sa'be sc'oplal ti ja' yu'une, ti va'i s'elan taje, ic'bil ta xbatic ta stojol Dios. Ti buch'u oy smul c'ote, x'ech' to ta o'lol ta stoj ti c'usi laj sbis ta yu'une.