Search form

Éxodo 23:19

19“Ti slequilal sba sat ti c'usitic ch'i ta abanomile, tsots sc'oplal ta xavich' batel ta xch'ulna ti Ajvalil ti ja' Dios avu'une.

“Mu me capaluc ta ya'lel xchu' sme' ta xalacan ti ch'in tentsune.