Search form

Éxodo 23:31

31Ti ats'actac ti bu c'alal ta xpaje, ta xlic talel ta Tsajal Nab, ta xc'ot c'alal to nab yu'un ti filisteoetique. Ta xlic talel ti ta sbajtical banomile, ta xc'ot c'alal to uc'um Eufrates. Laj xa cac'bot ta avoc ta ac'ob ti jnaclejetic taje, yu'un ta aba ta asat ta xajipic loq'uel.