Search form

Éxodo 24:2

2Yu'un ja' no'ox vo'ot xu' xanopaj talel ta jtojol. Ja'uc ti yane tsots sc'oplal ti mu me xnopajic talele. Mi ja'uc xtoc ti oy yan achi'iltac xachi'in muyel talele.