Search form

Éxodo 25:7

7ti baxton ti tsoj-tsojtic xojobal ta q'uelele, ti yan c'upil sba baxtonetic ti ta xich' noch'anel ta loin c'u'ile xchi'uc yuil ti banquilal palee.