Search form

Éxodo 28:21

21Tsots sc'oplal ta xich' lajcha'bej baxtonetic. Yu'un ja' lajcha'vo' viniquetic xnich'nab ti Israele. Ti jujubej baxton ti ta xich' cholel ta paq'uele, co'ol s'elan seyo ta xc'ot, ti jun no'ox tey pac'al ta xcom sbiic ti lajcha'voc' nitiluletique.