Search form

Éxodo 28:43

43Va'i un, ti Aarone xchi'uc ti xnich'nabe, ac'o slapic batel ti c'alal ta x'ochic batel ta Axibalna, mi ja' ti ta xnopajic batel ta sts'el ti altare. Ac'o slapic ti c'alal ta xtunic ta paleal tey ti bu nupel ta be xchi'uc ti Diose yo' jech mu jset'uc oy c'usi chopol ta xc'ot ta pasel, yo' jech mu xchamic. Li'e, ta me xc'ot ta jbel ti oy c'usi tsots albil ti j'ech'el ch'unbil ta xcom o yu'un ti stuque xchi'uc ti snitilultaque.