Search form

Éxodo 28:8

8Ti chuquil ti ta xc'ot ta sba ti jayal saquil c'u'il yo' jech ta stsin leque, syomoj lec ta xc'ot scotol. Yu'un ti chuquile, sc'an ti luchbil xtoc ta oroe, ta poc' ti ic'-ic' losantic sba stsajale, ta poc' ti yax'elan xyaxale, ta tsajal poc', xchi'uc ta saquil poc' ti polajtic sts'otbenale.