Search form

Éxodo 30:5

5Ta acacia te' xameltsanbe ti sc'atlomte'altaque. Bono lec ta oro xtoc.