Search form

Éxodo 32:15

15Ja' yu'un un, ti Moisese yal talel ta vits, spechoj talel ti cha'pech ton yu'un ti oy c'usi tsots sc'oplal albile, ti nojic ta ts'ib ta xcha'jotaltaque.