Search form

Éxodo 32:20

20Ts'acal to un, och sc'oplal yu'un sloc'obbail ti ch'in tot vacaxe, yu'un laj sjip ochel ta c'oc'. Laj taj une, lec xa nin laj xjuch', ti laj svij ochel ta vo' ti sninale. Jech ti israeletique laj yuch'ic yu'un ti vo' taje.