Search form

Éxodo 32:5

5C'alal jech laj yil ti Aarón taje, tey laj smeltsan jun altar ta yeloval ti loc'tabil ch'in tot vacaxe. Va'i un, xi lic avanuque:

—Oc'om ta jpastic q'uin sventa yich'el ta muc' ti Diose.