Search form

Éxodo 32:7

7Ja' yu'un un, ti Diose xi laj yalbe ti Moisese:

—Batan, yalan batel, yu'un ti achi'iltac ti laj aloq'ues talel ta Egiptoe, laj xa soques sbaic.