Search form

Éxodo 33:18

18—Ac'bun quil ti alequilale, ti avutsilale, avocoluc —xi ti Moisese.