Search form

Éxodo 34:1

1Ti Diose xi laj yalbe ti Moisese:

—Ano chibuc pech-pech ton co'ol s'elan jech c'u cha'al ta ba'yele, yo' jech co'ol s'elan ta jts'iba ti c'u s'elan ts'ibabil to ox ta ba'yel ti lilij ta voq'uel avu'une.