Search form

Éxodo 34:24

24Yu'un ta aba ta asatic, ta jten loq'uel ti yan jteclumetique, yu'un ja' to jech ta jmuq'uibtas ta j'ech'el ti avosil abanomilique. Ti jech taje, ta j'ech'el mu'yuc buch'u xu' ta xu'ninic ti avosil abanomilic c'alal ti vo'oxuc oxib velta ta jabil ta xbat anaban abaic ta stojol ti Ajvalil Dios avu'unique.