Search form

Éxodo 34:4

4Jech ti Moisese laj yan ta meltsanel ti chib pech-pech tone, co'ol jech c'u cha'al ti ta ba'yele. Ta yoc'omal un, sob xa ta jmec, laj yich' batel ti cha'pech tone, muy batel ta vits Sinaí jech c'u cha'al albat yu'un ti Diose.