Search form

Éxodo 36:13

13Ja' jech xtoc ta smeltsanic lajuneb yoxvinic (50) lucajtic oro yo' jech ta sjoc'anic ti jvoc' muc'tic poq'uetic ti joc'ol ta xc'ot ta sba ti yane. Ti jech taj une, ta xc'ot ta jun no'ox ta scotol.