Search form

Éxodo 36:25

25Ja' no'ox jech xtoc ta jot xocon ti Axibalnae, ti xcaltique, ti xi oy ta yolon ti yolon xocon sloq'ueb c'ac'ale, ta smeltsan jtob (20) ta pech tenel-te'.