Search form

Éxodo 37:25

25Ti Bezaleele ta smeltsan ta acacia te' ti altar xchic'obil pome. Ja' co'ol sjamlej xchanjotal xocon, cha'ch'ix xchi'uc o'lol jquejlej (.45cms.) ti sjamleje, cha'ch'ix xchi'uc o'lol jquejlej (.45cms.) ti snatile, ja' chanch'ix xchi'uc jquejlej (.90cms.) ti stayleje. Ti xulubtac ti altare, ta jun no'ox nitil o xchi'uc.