Search form

Éxodo 38:30

30Ti jech yepal ti c'anal taq'uinetic taje, ja' ta xich' meltsanel o ta spajlebtac yoyal sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee, ta c'anal taq'uin altar, ta chaj-chaj c'anal taq'uin yu'un, xchi'uc scotol ti c'usitic ta xtun ta altare.