Search form

Éxodo 39:24

24Sjoylej sti'iltac ti mochibal c'u'ile, ta snichimtaic ta luchel ta ic'-ic' losantic sba tsajal poc', ta yax'elan yaxal poc', ta tsajal poc', xchi'uc ta saquil poc' ti polajtic stsotbenale.