Search form

Éxodo 39:7

7Ts'acal to un, ti Bezaleele ta xnoch'anan ta stimtac ti saquil c'u'ile yo' jech vulesbil ta o'ntonal xnich'nabtac ti Israele. Yu'un jech ta xich' pasel jech c'u cha'al albat mantal yu'un Dios ti Moisese.