Search form

Éxodo 4:4

4Ja' no'ox un, xi i'albat yu'un ti Diose:

—Tsaco liquel ta sne. Mu teyuc no'ox aq'ueloj.

C'alal jech laj xach' batel sc'ob ti Moisés yo' ta stsaque, jech ti muc' ta chone cha'joybij ta vaxton.