Search form

Éxodo 40:10

10Ja' jech xtoc ti jtunel aceite sventa abtelale, vijo ta malel ta sba ti xchic'obil matanal altare, xchi'uc scotol ti c'usitic ta xtun teye. Ja' jech ta xc'ot ta jtunel ta j'ech'el ti altare.