Search form

Éxodo 40:32

32Yu'un ta spoc sbaic ochel ti c'alal ta x'ochic batel ta Axibalna ti bu nupel ta bee, xchi'uc ti c'alal ta xnopajic batel ta sts'el ti altare jech c'u cha'al albil mantal yu'un Dios ti Moisese.