Search form

Éxodo 5:22

22Ja' yu'un un, ti Moisese xi laj yalbe Dios c'alal laj sta ta c'oponele:

—Cajval, ¿c'u cha'al ta xavac'be svocol ti anich'nabe? ¿C'u cha'al laj atacun talel?