Search form

Éxodo 5:5

5Xi laj yal xtoc ti faraone:

—Ti jech epic xa ti israeletic ti li' ta jteclum avi tanae, ¿mi yu'un ta xac'anic ti ta xicta sbaic ta abtel avu'unique?