Search form

Éxodo 6:25

25Ti Eleazar ti ja' jun ta scotol xnich'on ti Aarone, laj yic'be stseb ti Futiele, voc' talel ti Fineese. Taje, ja' totil me'il yu'un ti levitaetic ti xcholet laj ech'uc ta jujuvoq'ue.