Search form

Éxodo 9:28

28Mu xa ts'icbaj ta xca'i ti xc'avlajet no'ox ti chauque xchi'uc ti bot xvajet no'ox ta xtal ta jtojolcutique. Jech o xal mu'yuc xa ta jpajtsanoxuc. C'oponic ti Dios ta jtojolcutique. Ta xcac' batanic.